Khaya-Square-Toast

90 TK. 100 tk.

  

Akher Chini -1kg

74 TK.

  

Khaya Red Chili powder -250gm

63 TK. 70TK.

  

Khaya Turmeric Powder - 250gm

45 TK. 50 tk.

  

Khaya Mustard Oil-500

90 TK. 130 tk.

  

Khaya Mustard Oil-200ml

45 TK. 50TK.

  

Khaya Dry Cake-S

90 TK. 100TK.

  

Dry Oyester Mushrooms-200 gms

320 TK. 400TK.

  

Button Mushroom-200 gms

285 TK. 300TK.

  

Khaya Finger Toast

76 TK. 80TK.

  

Khaya Noly Toast Biscuits

76 TK. 80TK.

  

Khaya Biscuits -900 gms

108 TK. 120TK.

  

Organic Churi Dry Fish

315 TK. 350TK.

  

Organic Loitta Dry Fish

180 TK. 200TK.

  

Organic Rupchada Dry Fish

800 TK. 1000TK.